Skip links

Maritime Operations

I mer enn 10 år har maritime operasjoner vært en viktig del av Noble Installation AS’ virksomhet. Vår største erfaring er innenfor operasjoner knyttet til installasjon av sjøkabler. Vi har her langsiktige avtaler med verdens ledende aktører innenfor dette segmentet. Noble Installation AS har personell som:

 • Operatører
 • Dekksformenn
 • Båtførere
 • Supervisor
 • ROV-operatører
 • Mekanikere
 • Sveisere
 • Riggere

I tillegg til deltagelse i selve operasjonene, tilbyr vi tjenester innenfor:

 • Mobilisering/demobilisering av fartøy og lektere
 • Sjøsikring av utstyr
 • Lasting/lossing (spoling) av kabel
 • Design-, produksjon- og installasjon av utstyr

Noble Installation AS leverer også alt av riggeutstyr, som tau, wire, kjetting, fiberstropper, sjakler, svivler, løftepunkter, lløfteåk etc.