Skip links

Noble Introduksjonskurs

Velkommen til Noble’s Introduksjonskurs

Dette kurset er obligatorisk for ansatte, innleide og andre besøkende hos Noble Installation AS. Du kan ta kurset så mange ganger du vil og all informasjon du trenger for å besvare spørsmålene kan du lese deg til i vår Introduksjon for nyansatte og besøkende.

Lykke til!

Navn
Firmanavn
E-post
Telefon

Om Noble Installation AS

Når ble Noble Installation etablert?
Hva er Noble Installations forretningsidè?
Hva er typiske oppdrag for Noble Installation Offshore?
Hva er kjernen i Noble Installations produksjon?
Velg minst 3 typer personnel Noble Installation kan tilby
Velg minst 2 produkter som er Noble Installations egne produkter
Hva heter Noble Installations styringssystem?
Hvilke 3 hoveddeler består Noble Installations styringssystem av?

HMS

Hva inneholder Noble Installations HMS -Målsetting?
Hva inneholder Noble Installations Kvalitetspolitikk?
Hvem sitt ansvar er det at du følger sikkerhetsreglene hos Noble Installation?
Er Arbeidsmiljøloven gjeldende på alle arbeidsplasser?
Hva heter forskriften som beskriver systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter?
Hvem kan kontaktes ved alvorlige ulykker?
Må alle personskader rapporteres?
Hvilket verneutstyr er påbudt hos Noble Installation?
Hva er viktig å bruke ved sveising?
Hva kan skje hvis man ikke benytter pålagt verneutstyr?
Hvem er ansvarlig for at området for farlig arbeidet blir avsperret?
Må man ha godkjente stillasebygger for å bygges stillas over 2 m?
Hva bør du gjøre før du benytter et ukjent kjemikalie?
Hvor er hjerestarteren plassert hos Noble Installation?
Kan alle ukjente bare gå inn i Noble Installations lokaler?