Skip links

Offshore Services

Mekanisk installasjon

Mekanisk installasjon offshore har alltid vært et kjerneområde for oss. Dette var også grunnlaget for etablering av selskapet i år 2000. Flere hundre tusen offshoretimer og 15 års erfaring har gitt oss stor kompetanse og et solid fotfeste innenfor dette området. Noble Installation AS utfører komplette rivings- og installasjonsoppdrag offshore på plattformer, rigger og skip.

Erfaring og kompetanse

Vi tar alle oppdrag innenfor mekanisk montering, sveising, rigging etc., og vi har spesielt stor erfaring innenfor:

  • Gassturbin eksos-systemer
  • Diverse bore- og mikseutstyr
  • Piping
  • Tubing
  • Struktur

 

Kvalifisert personell

Oppdragene utføres med eget, kvalifisert og erfarent personell. Noble Installation har også sertifiserte komplette verktøycontainere som kan benyttes offshore. Som en naturlig del av vår offshore virksomhet, utfører vi også:

  • Surveys
  • Oppmålinger
  • Tilstandskontroll
  • Nødreparasjoner
  • Jobbpakker og installasjonsprosedyrer